ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား။ ။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေလ့လာျခင္းဆိုတာ အျမဲေပ်ာ္စရာေကာင္းေနရမယ္!

ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ဗဘ္မ်ား ေလ့က်င့္ေရး ဂိမ္းမ်ား ဗီဒီယို ကာရာအိုေက
 • Verb Dash

  ပံုမမွန္ၾကိယာ အျမန္စိန္ေခၚမွဳ!

  ပံုမမွန္ၾကိယာမ်ားကို ေလ့လာရန္ တစ္နည္းသာ ရိွသည္ - မၾကာခဏ သံုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤဂိမ္းသည္ ၄င္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနႏွင့္ ျမန္ဖို႔လိုပါသည္။

 • Word Rescue

  မွန္တဲ့ စာလံုးေတြကို ရွာပါ ဘုစ္တာကို ေခြ်တာပါ!

  ေပးထားတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့စာလံုးေတြကို ေရြးပါ။ 

  ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုေရြးျပီး ကစားပါ
 • Swap Mania

  အကၡရာအတြဲမ်ားကို စီျပီး ေဝါဟာရၾကြယ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကမယ္!

  Video Boosters ႏွင့္ Photo Vocabs  မ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ စကားလံုးမ်ား စားတမ္းမ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးရေသာ စြဲလမ္းစရာေကာင္းသည့္ စကားလံုးလွည့္ေျပာင္းျခင္း ဂိမ္း။ သင္ အဆင့္ အားလံုးကို ျပီးေအာင္ ကစားႏိုင္ပါသလား။

  ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုေရြးျပီး ကစားပါ
 • Speed Pix

  သင့္ ေဝါဟာရအင္ဂ်င္က ဘယ္ေလာက္ျမန္သလဲ? အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျမဴလာအဂၤလိပ္ ဂိမ္း

  အခ်ိန္ႏွင့္ (အျခားသူမ်ားႏွင့္ပါ)အျပိဳင္ ဒီဓာတ္ပံု/စာလံုး တြဲေပးရတဲ့ ေဝါဟာရျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမွာ ေဆာ့လိုက္ပါ။ အင္ဂ်င္ႏိွဳးေတာ့!

  ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုေရြးျပီး ကစားပါ
 • Say What

  "ေဝါဟာရ ကာရာအိုေက" ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရး ဂိမ္း

  သင့္ အၾကားအာရံုနဲ႔ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ တံု႔ျပန္မွဳေကာင္းလဲ? ဗီဒီယိုပြင့္ေနတုန္းမွာ ေပ်ာက္ေနတဲ့ စကားလံုးေတြကို ရိုက္ျပီး ဆံုးတဲ့အထိ ကြက္လပ္ျဖည့္သြားပါ။

  ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုေရြးျပီး ကစားပါ

တိုးတက္မႈ ကတ္မ်ား

ပိုမို ေလ့လာရန္

သင္ယူရင္း ဆုတံဆိပ္မ်ား ရယူသြားမည္

ဆုတံဆိပ္မ်ား ရယူနည္း

Loading...